www.kuuntelevapuhelin.fi

Laatukriteerit

>Etusivu
>Perustietoa
>Laatukriteerit
>Historia
>Kiinnostaako vapaaehtoistyö?
>Pääkaupunkiseudun puhelinauttajat
>Yhteistyökumppanit
>Linkkejä

Kuunteleva puhelin on toiminnassaan sitoutunut Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien yhdessä määrittelemiin kriteereihin.

Puhelinauttamista tarjoava yhteisö valitsee päivystäjät ja järjestää heille puhelinauttamisen perus- ja jatkokoulutusta. Lisäksi yhteisön tulee järjestää työnohjausta tai vähintään konsultaatiomahdollisuus. Koulutuksen ja konsultaation tarkoitus on kehittää päivystäjän kykyä kuunnella, kohdata ja ymmärtää soittajaa.

Puhelimen toiminta ei saa tuottaa yhteisölle taloudellista voittoa.

Puhelimen toiminta ei saa olla luonteeltaan yksinomaan asianeuvontaa.

Puhelimen taustayhteisö vastaa auttavan puhelimensa toiminnasta.

Keskustelut perustuvat anonyymisyyteen, luottamuksellisuuteen ja soittajan kunnioittamiseen. Luottamuksellisuus tarkoittaa sitoutumista vaitiolovelvollisuuteen, mikä ei kuitenkaan sulje pois työnohjausta tai konsultaatiota. Päivystys tulee hoitaa niin, että päivystäjällä on työrauha eikä soittajan puhelinnumero näy päivystäjälle.

Keskustelussa kunnioitetaan soittajan oikeutta määritellä itse keskustelun aihe ja tehdä omia ratkaisuja ilman päivystäjän ohjailua tai painostusta. Kuitenkin päivystäjä vastaa keskustelun laatutasosta auttavassa keskustelussa sekä neuvonnassa.

Laadukkaan keskustelun tavoitteena on prosessi, jonka kuluessa soittaja ymmärtää paremmin tilanteensa, oman suhteensa ja tunteensa siihen sekä sen, mitä hän itse kokee tarvitsevansa/ haluavansa. Parhaassa tapauksessa soittaja kykenee itse hahmottamaan tavoitteensa ja keinonsa saavuttaa ratkaisu tiedostamaansa ongelmaan.

Laatutason vähimmäisvaatimuksina on, että

  • soittajan psyykkistä tai fyysistä terveyttä ei vahingoiteta
  • soittajaa ei vieraannuteta todellisuuden ja realiteettien tiedostamisesta

TASKUSSA
Olet minun taskuni, turvani
sinne piiloudun
siellä saan tuntea kätesi lämmön, rakkauden
kurkistan sinua
hymyilet ihastuneesti
kättäsi pitelen
lujasti puristat
etkä tahtoisi päästää irti

Tanja

Puhelinpäivystäjien oma sivu

(Päästäksesi tästä linkistä tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasanan.)

Palautetta puhelinpäivystykseen

Lähetä tästä sähköpostia
HUOM! Kuunteleva puhelin ei vastaa sähköposteihin

Voit myös lähettää postia osoitteella:
HELMI ry / Kuunteleva puhelin
PL 32
00241 Helsinki